Collectie Gelderland

Geen titel

Concordiamolen, Klinkenberg, Ned. Herv. Oude Kerk, Schaapskooi op de Ginkel, Jan Willem Friso-Kazerne alles in Ede