Collectie Gelderland

Geen titel

De Dorpsstraat te Lunteren gezien in noordelike richting. Links de Postweg rechts de Oranjestraat.