Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto van Ede, omgeving tussen Rijksweg A 12, onder, en de spoorlijn Utrecht-Arnhem, boven, ter hoogte van de Schutterweg, gezien in noordoostelijke richting. Rechts boven de Rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Dwarsweg. Rechts de industrieterreinen "Frankeneng", en "Heestereng". De Schutterweg ligt in het midden links op de foto met de Schabernauseweg links naar boven. Onder bij de Rijksweg A 12 loopt de Maanderbuurtweg met de Autohandel-Sloperij de Witte Boerderij van Firma Elzenaar.