Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtopname van Ede, gezien in noordelijke richting. Boven de Heuvelseweg. In het midden en onder de Goorsteeg. Links Rijksweg N30 en de Luntersekade.