Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto van de omgeving Rijksweg A 12, Dr. Willem Dreeslaan en Maandereng, gezien in noordoostelijke richting. In het midden horizontaal de Rijksweg A 12. Rechts daar boven de woonwijk Maandereng en helemaal rechtsboven de schoorsteenpijpen van de kunstzijdefabriek 'AKZO' aan de Dr. Hartogsweg. Linksboven de flatgebouwen aan de Nieuwe Maanderbuurtweg en Van der Hagenstraat.