Collectie Gelderland

Geen titel

De overdracht van het vaandel van het 22e Regiment Infanterie aan het Legermuseum te Leiden in 1947.