Collectie Gelderland

Geen titel

Het Maandereind in Ede, gezien in noordelijke richting. Rechts de openbare lagere school.