Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto van de woonwijk Veldhuizen te Ede, gezien in noordoostelijke richting. Rechtsonder de volkstuinen aan de Inschoterweg/Koekeltse Boslaan. In het midden de flatgebouwen aan de Groenendaal en Mariëndaal. Rechts de Victoria Vesta-vijver. In het midden verticaal de Slotlaan met links de flatgebouwen aan de Langenhorst en de Luynhorst.