Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto van de Van Essen- en Arthur Koolkazerne. Foto afkomstig uit de collectie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Postbus 90701, 2509 LS Den Haag. Bestellingen alleen schriftelijk bij het NIMH.