Collectie Gelderland

Geen titel

Overzichtskaart van de ligging van een aantal GBKN-bladen (Grootschalige Basiskaart Nederland) in het gebied ten Oosten van Bennekom