Collectie Gelderland

Geen titel

Op de foto zien we het gezin van dokter van Wesel voor de woning aan de Grintweg, later Stationsweg 1, die in 1874 in opdracht van dokter van Wesel is gebouwd. In 1889 wordt het pand door de erven van Wesel verhuurd aan Sophia Genis, die er een inrichting voor zenuwzwakke dames in zal vestigen. In een advertentie uit 1891 wordt deze inrichting gesitueerd in Ruimzicht. In 1898 verkopen de erven van Wesel het pand, in de akte Ruimzicht genoemd, aan dokter Mensonides. Anno 1905 verkoopt dokter Mensonides de villa Ruimzicht met achterliggende grond, waarop een tweetal paviljoens, aan de uit Indië terugkerende gepensioneerde luitenant-kolonel Hooijer, die het pand, dat toen Heesterheide heette, in 1924 aan de gemeente Ede verkocht. Een paar jaar later werd het huis verbouwd t.b.v. de Vakteekenschool, een voorloper van de Ambachtsschool. Tussen 1943 en 1946 werd Heesterheide ingrijpend verbouwd om te gaan dienen als politiebureau. Zie ook GA17936, GA17937 en GA17962.