Collectie Gelderland

Geen titel

Foto 10 van serie van 29 foto's De wijk "Oud - Zuid" vóór de renovatie van de wijk in de periode 1995 -2003. Het Nijverheidplein, gezien in noordelijke richting. De straat rechts op de achtergrond is de Nijverheidlaan.