Collectie Gelderland

Geen titel

De Driesprong in Ede. Links de Harskamperweg en rechts de Otterloseweg. Geheel links café-pension "De Driesprong", gezien in noordelijke richting.