Collectie Gelderland

Geen titel

Huize "UYTENENG", Edeseweg 51 in Bennekom. Deze villa is aan het eind van de l9e eeuw gebouwd in een soort pseudo-klassieke stijl met witte "zuilen" langs de zijkanten van het huis gemetseld. Het huis bestaat uit twee gedeeltes. Het rechtse gedeelte is ongeveer anderhalve meter naar achteren gebouwd. De gevel van het linkergedeelte is binnen de "zuilen" van baksteen Van het rechtergedeelte, dat alleen rechts zo'n pseudo-zuil heeft, is de onderste helft van baksteen en de bovenste helft wit gepleisterd, met voegen alsof de muur uit stenen platen is samengesteld. Dergelijke voegen komen ook in een deel van de "zuilen" voor. Het linkergedeelte heeft een zadeldak met zeer flauwe helling, waardoor de bovenkant van de voorgevel het model heeft van een Griekse tempel. Langs alle dakranden bevindt zich aan de onderzijde een wit geschilderde rand. Het huis is goed onderhouden.