Collectie Gelderland

Geen titel

De enorme bronzen luidklok (gewicht drie ton) op het hagespraakterrein te Lunteren, die moest dienen om de aanhangers onder de indruk te brengen van de massaliteit en de kracht van de Nationaal Socialistische Beweging. De klok, die de inscriptie droeg: "Ik roep hen, die zijn 't vaderlant ghetrouwe tot in den doet", werd in de zomer van 1940 door de leider van de NSB, ir. A.A. Mussert, geschonken aan de chef van het Duitse luchtwapen, veldmaarschalk Hermann Goering.