Collectie Gelderland

Geen titel

Huize Nescio aan de Stationsweg 88 in Ede, gezien in noordwestelijke richting.