Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtopname van de omgeving van het centrum en Achterdoelen in Ede, gezien in noordwestelijke richting. Rechtsboven het parkeerterrein aan het Kuiperplein