Collectie Gelderland

Geen titel

Lunterse Engweg in Lunteren. Gezien in oostelijke richting.