Collectie Gelderland

Geen titel

Het Protestants Christelijk Bejaardencentrum "De Honskamp" aan de Honskamperweg 2-40 te Lunteren, gezien in noordwestelijke richting.