Collectie Gelderland

Geen titel

Het inleveren van grof huisvuil op de gemeentewerf in Ede.