Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto van Ede, woonwijk "De Rietkampen", gezien in noordoostelijke richting. Woonwijk De Rietkampen in aanbouw, met het traject voor de Laan der Verenigde Naties. Op de achtergrond de dr. Willem Dreeslaan.