Collectie Gelderland

Geen titel

De Dorpsstraat in Bennekom, gezien in noordelijke richting vanaf het Bart van Elstplantsoen.