Collectie Gelderland

Geen titel

Gedenkteken Bevrijding op de Veluwe aan de Otterloseweg in Harskamp. Het gedenkteken Bevrijding op de Veluwe herinnert aan de bevrijding van de Veluwe in april 1945 door de Canadezen. Veertig jaar na de bevrijding door Het Eerste Canadese Legerkorps werd op 27 april 1985 dit bevrijdingsmonument onthuld door de ambassadeur van Canada Zijne Excellentie L.A.H. Smith. De tekst op de linker plaat luidt: 'APRIL 1945 BEVRIJDING VELUWE.' Hieronder staan alle Veluwse plaatsen gelegen tussen de IJssel en Grebbe en de datum waarop ze bevrijd zijn vermeld. De tekst op de zuil luidt: '1945 APRIL 1985 ONTHULD DOOR ZIJN EXCELLENTIE MR. L.A.H. SMITH AMBASSADEUR VAN CANADA 27 APRIL 1985.' De tekst op de rechter plaat luidt: 'THE CANADIAN ARMY CORPS.' Hieronder zijn de namen van alle Canadese regimenten aangebracht.