Collectie Gelderland

Geen titel

De Keetmolen met op de voorgrond het molenaarshuis aan de Stationsweg 118 in Ede, gezien in westelijke richting.