Collectie Gelderland

Geen titel

De Grotestraat in Ede, gezien in noordelijke richting. Het straatje links, bij de verkeersborden, is de Brouwershoef. Het rechtse huis werd bewoond door de familie Waanders. Achter het huis in de tuin was de radiocentrale van Ede. In de vijftiger jaren is die overgegaan in de draadomroep van PTT in de telefooncentrale.