Collectie Gelderland

Geen titel

De hoek Halderweg en Ereprijs gezien in noordelijke richting. De straat waaraan de auto staat is de Bevernel.