Collectie Gelderland

Geen titel

De Zonneoordlaan, gezien vanuit zuidoostelijke richting ter hoogte van de Doesburger Molenweg. Foto 2 van een serie van 24.