Collectie Gelderland

Geen titel

Foto de Spindersteeg. Op de voorgrond het vloeiveld; het groene gebouwtje is van de rioolzuivering. Geheel rechts het overdekte zwembad De Peppel nog in aanbouw. Op de achtergrond de achterkant van de flats aan de Mariëndaal. Op de voorgrond werden later de sportvelden bij De Peppel aangelegd.