Collectie Gelderland

Geen titel

De Voorsterweg in Ede, vóór de reconstructie in 1957, gezien in noordelijke richting.