Collectie Gelderland

Geen titel

GBKN De Klomp, omgeving Stationsweg, Renswoudseweg, Hoofdweg en Rijksweg 224 en spoorlijn Utrecht- Arnhem. Zie ook overzichtskaart nummer K1020. De kadastrale grenzen zijn met een streeplijn aangegeven. Grootschalige Basiskaart van Nederland (GBKN), uitgevoerd als raamkaart (d.i. een kaart of kaartblad dat zich uitstrekt tot aan het kader). De inhoud bestaat uit gedetailleerde topografie, soms aangevuld met kadastrale grenzen. De gebouwen zijn voorzien van huisnummers. De namen van de wegen zijn aangegeven. De kaarten zijn opgenomen in het coördinatenstelsel van de Rijksdriehoeksmeting. Ook is er een verwijzing naar het kaartblad 1: 25.000 van de Topografische Dienst.