Collectie Gelderland

Geen titel

De wijk Veldhuizen in wording. Het begin van de Pollenstein, gezien in westelijke richting. De boerderij links op de achtergrond stond ooit aan de Slunterweg.