Collectie Gelderland

Geen titel

Regionale rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Dwarsweg (rechts) nadert voltooiing. Na het gereedkomen is de oude installatie (links) in 1995 gesloopt en is er een natuurpark (Kees van Lohuizenpark) aangelegd. Linksboven in de hoek is de spoorlijn Arnhem-Utrecht nog te zien.