Collectie Gelderland

Geen titel

De gedeeltelijk partiële leerplicht in uitvoering. Deze leerplicht is op 1 augustus 1971 ingevoerd gedurende één dag per week. Aanvankelijk voor een jaar, welke termijn op 1 augustus 1972 op 2 jaar werd gebracht. Zij is van toepassing op die jongeren, die na negen jaar geen volledig dagonderwijs meer volgen.