Collectie Gelderland

Geen titel

Een eilandkaart, weergevende de zakelijke rechten op onroerend goed per perceel. Deze percelen worden aangeduid met kadastrale gemeente, sectie en nummer: Wageningen B 14. Een eilandkaart is een kaart waarop het gekarteerde gebied niet tot aan het kader loopt, maar tot aan administratieve of andere grenzen.