Collectie Gelderland

Geen titel

Blad no. 5 van een atlas bestaande uit 15 delen van de provincie Gelderland. Voor inzage zie de atlas van W.Kuyk Jzn. (aanwezig in de studiezaal).