Collectie Gelderland

Geen titel

On the Rocks van Marry Overtoom op de hoek Arnhemseweg en Bevrijdingsplein in Ede. Deze waterpartij refereert aan de bevrijding van Ede door de Polar Bear Division en aan de feestelijkheid rondom de bevrijding en aan het ontstaan van de Veluwe in de ijstijd. Het pleinontwerp (grote ellips, bestrating en de boomroosters) is van landschapsarchitect Ed Joosting Bunk (plan de campagne). Het kunstwerk en de bestrating (Italiaans porfier) van het plein zijn tijdens de ontwikkeling en uitvoering op elkaar afgestemd. Onthuld in 2015 tijdens de herdenking van de bevrijding van Ede.