Collectie Gelderland

Geen titel

De Goorsteeg in Ede bij het kampeercentrum van het Leger des Heils.