Collectie Gelderland

Geen titel

Kaart ten behoeve het Gemeentelijk bosbedrijf op een kadastrale ondergrond. De kaart is voorzien van vaknummers en veldnamen. Zie overzichtskaart K504 en K505. ** Inzage van het fysieke stuk uitsluitend met toestemming van de archivaris **