Collectie Gelderland

Geen titel

Toespraak van notaris R. Dinger bij de Gedenkboom en - bank ter ere van oud-notaris Johan van den Ham in Lunteren.