Collectie Gelderland

Geen titel

Overzichtsfoto deel laboratorium Coberco zuivelfabriek