Collectie Gelderland

Geen titel

Overzichtsfoto van een braakliggend terrein tegenover de school de Zaaier aan de Laarweg in Harskamp.