Collectie Gelderland

Geen titel

Villa "Ons Landhuis" aan de Barneveldseweg 11 te Lunteren. Het is eigendom van de Vereniging tot Bevordering der Belangen van Slechthorenden. Deze vereniging werd in 1908 opgericht maar was financieel niet in staat om de benodigde grond voor de bouw van het Landhuis aan te kopen. Daarom schonk de Lunterse notaris Van den Ham het terrein van 2½ hectare aan de vereniging onder voorwaarde dat het gebouw in december 1913 gereed was en men de bomen liet staan. De prachtige villa, die in juni 1914 feestelijk werd ingewijd, staat ten dienste van de leden der vereniging die daar met hun huisgenoten hun vakantie kunnen doorbrengen.