Collectie Gelderland

Geen titel

Luchtfoto buitengebied in Bennekom. Linksonder de Grift / Valleikanaal. Rechts ervan de Veensteeg, Slagsteeg, Lange Rijnsteeg en de Dijkgraaf. Bovenaan horizontaal de Kraatsweg.