Collectie Gelderland

Geen titel

Foto 1 van serie van 3 De Noordelijke Spoorstraat in Ede. De Noordelijke Spoorstraat, gezien in noordwestelijke richting. Het eerste pand rechts is een gymnastieklokaal.