Collectie Gelderland

Geen titel

Nr 4 uit een serie van 6 Bij het bouwrijp maken van de grond voor de wijk Veldhuizen trof de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek sporen aan van een nederzetting uit de Romeinse tijd, 2e tot 4e eeuw na Christus.