Collectie Gelderland

Geen titel

Landgoed de Leperkoen te Lunteren aan de Vijfsprongweg is gelegen op de oostelijke helling van de Lindeboomsberg. Dit is een stuwwal uit de voorlaatste ijstijd, in het buurtschap Meulunteren. Het terrein heeft een verval van 25 meter.