Collectie Gelderland

Geen titel

Een montage van verkleiningen van de GBKN van het gebied ten westen van Ede (Moddergat).