Collectie Gelderland

Geen titel

De Achterdoelen in Ede, gezien in noordelijke richting. Links de achteringang van de Rabobank, rechts daarvan de ingang van supermarkt Groenwoudt.