Collectie Gelderland

Geen titel

Bejaardenwoningen aan het Ericapark te Bennekom. Gezien in noordoostelijke richting.