Collectie Gelderland

Geen titel

Foto 23 van een serie van 30. Reconstructie van het winkelgebied aan de Dorpsstraat in Bennekom en festiviteiten eromheen. Links van het midden de Bondsspaarbank en de Nederlands Hervormde Kerk, gezien in zuidelijke richting.